Mendidik Anak Seperti Nabi Muhammad

Nabi Muhamad Shollallohu ‘Alaihi Wasalam adalah teladan bagi umat Islam. Akhlaknya yang mulia patut dijadikan contoh. Setiap ucapan dan perilakunya harus dijadikan pedoman. Salah satu akhlak Nabi yang harus diteladani adalah akhlak dalam mendidik anak. Sebagai umat Islam sebaiknya kita juga mendidik anak seperti Nabi.

mendidik anak seperti nabi
Photo by Hugo Veldtman from Pexels

Berikut ini adalah akhlak Nabi Muhammad dalam mendidik anak yang wajib kita teladani.

Mengajari Tentang Perilaku Kasih Sayang

Nabi Muhammad mendidik anak tentang bagaimana berperilaku kasih sayang. Cara mendidiknya tidak sekedar dengan kata-kata, tetapi juga dengan mencontohkan.

Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha: “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam cara bicara maupun duduk daripada Fathimah.” ‘Aisyah berkata lagi, “Biasanya apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Fathimah datang, beliau mengucapkan selamat datang padanya. Lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fathimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang padanya, maka Fathimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya, lalu menciumnya.” (Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani).

Berperilaku Adil Terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan

Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Sikapnya itu sangat bertolak belakang dengan pandangan masyarakat jahiliyah yang memandang rendah perempuan.

Dalam sebuah hadist dijelaskan:

Dari Nu’man bin Basyir, beliau pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata, “Sungguh, aku telah memberikan sesuatu kepada anak laki-lakiku yang dari Amarah binti Rawwahah, lalu Amarah menyuruhku untuk menghadap kepadamu agar engkau menyaksikannya, ya Rasulullah.” Lalu Rasulullah bertanya, “Apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain?” Ia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu.”  Nu’man pun mencabut kembali pemberiannya.” (HR. Bukhari).

Mengajari Berpakaian Menutup Aurat

Diriwayatkan dari Aisyah ra: bahwa Asma’ binti Abi Bakar menemui Rasulullah SAW dengan kondisi ia berpakaian pendek, aka berpalinglah Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Asma’, sesungguhnya wanita, apabila telah baligh, tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini (beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya).” (HR. Abu Daud)

Demikian beberapa akhlak Nabi dalam mendidik anak. Semoga kita dapat melaksanakan cara mendidik anak seperti nabi.

Baca Juga : Belajar Membaca dengan Flash CardLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *